Malmös nya sjukhus blir en höjdare

MALMÖ.

Malmö stad har gett bygglov för det nya sjukhuset i Malmö – en jättebyggnad på 102 000 kvadratmeter mitt på sjukhusområdet.

Av
Markus Celander

Byggnaden utgörs av två torn, 57 och 62 meter höga, sammankopplade av en lägre byggnad emellan. De ska rymma bland annat operationssalar, vårdavdelningar och intensivvård.

Kostnad beräknas till sex miljarder kronor och är en del av en modernisering av sjukhusområdet till vilken Region Skåne avsatt 12,3 miljarder kronor.

– Tornen blir ett nytt inslag i Malmös skyline, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Märta Stenevi (MP).

Rivningsarbeten pågår, men hon påpekar att Malmö stad vill bevara vissa signaturbyggnader för att behålla den arkitektoniska mixen på sjukhusområdet som vuxit fram under många år.

Sjukhusområdet i Malmö består av flera mindre delar som genom åren fogats ihop, säger Jan Lillienau, överläkare och tf verksamhetschef för kirurgi och gastroenterologi. Han tycker att det är på tiden att Malmö nu får en stor central byggnad som knyter ihop sjukhuset.

– En sådan finns i Lund sedan 50 år, och det fungerar bra.

Att operationsköerna är långa i Malmö beror i första hand på brist på operationssköterskor, men, påpekar han, en ny stor central byggnad kan göra det mer attraktivt att arbeta i Malmö.

– Lokalerna kommer att vara anpassade för modern sjukvård, och därför mer lättarbetade.

Enligt Region Skånes Ingrid Lennerwald (S), ordförande för Beredning för framtidens sjukvård, görs allt för att rivningsarbetena ska påverka vårdverksamheten så lite som möjligt.

– Men nu bygger vi ett nytt sjukhus på den mark vi har, och vi bygger för framtiden, säger hon.

Publicerad 05 March 2018 11:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen