Succé för ungdomsmottagning online

Testperiod utökas

SKÅNE.

Videobesök som ett komplement till fysiska besök på ungdomsmottagningarna i Skåne har visat sig vara en succé. Tjänsten som funnits i snart fyra månader har den här tiden varit både uppskattad och välanvänd. Sedan testperioden startade har man tagit emot över 500 samtal.

Region Skånes digitala ungdomsmottagning startade i början av september och syftet var att öka tillgängligheten hos de tjänster som ungdomsmottagningen erbjuder, som barnmorska , sjuksköterska och kurator. De digitala besöken erbjuder samma tjänster som vid ett besök förutom fysiska undersökningar och provtagningar. Tjänsten som blivit en succé har också ökat för varje vecka och enligt Maria Nyman, ordförande i sjukvårdsnämnden Kryh så siktar man nu på att att utöka med ännu fler digitala lösningar som komplement till vården under 2018.

Totalt har man fram till i början av januari tagit emot 500 samtal varav 393 unika patienter.

– Ja, några personer har återkommit och då är det främst de som har kontakt med en kurator via ungdomsmottagningen, berättar Elisabeth Liljerehn, verksamhetsutvecklare, ungdomsmottagningarna i Skåne.

Man har märkt att många av de som kontaktar ungdomsmottagningarna på olika håll ofta söker för rådgivning eller stödsamtal. Dessa samtal går bra att ta via nätet, vilket gör att det också frigörs tid på mottagningarna för de som behöver komma till där. Samtidigt kan också de ungdomar som bor långt ifrån en mottagning få samma stöd och hjälp som de som bor nära.

Tanken var från början en testperiod på tre månader, denna har man nu utökat till totalt nio månader.

–Vi visste inte var vi skulle hamna när vi inledde projektet men efter denna responsen så hoppas vi att detta kan bli en mer permanent tjänst även efter provperioden, säger Elisabeth Liljerehn.

Publicerad 11 January 2018 09:53