Bybor mer otrygga än stadsborna

LUND. Trygghetsmätningen i Lunds kommun är överlag en glad läsning för ansvariga i kommunen, för såväl polis som för politiker. Men på orter österut är otryggheten högre.

Av
Hannes Tobiasson

Polisens trygghetsmätning för 2017 visar att tryggheten är hög i Lunds kommun.

– Vi ligger rätt så bra till överlag, sedan finns det lokala bekymmer. Generellt sett är Lunds kommun en av de tryggaste i Skåne, säger Joakim Nyberg, kommunpolis i Lund.

Resultatet från Veberödsborna sticker ut, i negativ bemärkelse. Även Lund C utmärker sig något.

I jämförelse med totalindexet (medelvärdet) av tryggheten för hela kommunen i år, 1,46, är motsvarande siffra för Veberöd 1,91. Det på en skala mellan 0 och 6 där noll innebär ingen otrygghet. Polisen är inte helt överraskade över resultatet.

– Det visar vad vi redan visste. Vi har sett en ökad oro under sommaren och hösten.

Buskörningar med bil och moped sticker ut, men även skadegörelse och stölder går i fel riktning. Men totalt sett är den faktiska utsattheten för brott låg, enligt Joakim Nyberg.

I trygghetsmätningen som skickats ut till slumpvist utvalda invånare är kommunen uppdelad i tolv mindre geografiska områden. Även Södra Sandby, som ifjol var med i mätningen för första gången, har tryggheten ökat något, i år ligger den på 1,88 istället för 1,91.

– I fjol ökade stölderna bland annat, det såg vi i brottsstatistiken. Vi har försökt finnas där ganska mycket.

Ökad lagföring vid brott har verkat förebyggande. Brottstatistiken har gått ner.

I kommunen är det generellt en låg utsatthet för brott. En procent har blivit utsatt för fysiskt våld under de senaste tolv månaderna.

I jämförelse med förra året är Norra Fäladen ett glädjeämne. Mellan 2015 och 2016 höjdes totalindex från 1,5 till 2,13. I år har det gått ner till 1,84. Samarbete mellan polis, kommun och skola bar frukt. Trygghetsvandringar och högre närvaro likaså, enligt Joakim Nyberg.

– Sedan har kritiken mot polisen minskat. Det är väldigt positivt att folk känner att vi bryr oss.

I Lunds centrum är totalindex även där 1,91. Där är nedskräpning och berusade personer utomhus som höjer upplevelsen av otrygghet.

Berusning är inget nytt problem i området, menar Joakim Nyberg.

– Vi försöker jobba för att hålla det på en rimlig nivå. Sedan är det positivt att tryggheten är påfallande hög utomhus sent på kvällarna.

Resultatet från trygghetsmätningen kommer nu tillsammans med bland annat underrättelseinformation och statistik ligga till grund för det fortsatta arbetet.

– Det bidrar till att ge oss en bild av hur vi ska ta oss an 2018, med alltifrån ökad närvaro till att sätta upp belysning på vissa platser, säger Joakim Nyberg.

Publicerad 07 December 2017 05:00