Överklagan drabbar tusentals med rätt till assistans

"Försäkringskassan har övertolkat domen"

Av
Anna Fröjd

SIMRISHAMN. Simrishamns kommun är ansvariga för det överklagande som nu gett ringar på vattnet ända upp på regeringsnivå. Domen från Högsta förvaltningsdomstolen ger Simrishamns kommun rätt att minska assistanstimmarna inom LSS till en enskild person i kommunen. Men domen, som är prejudicerande, kommer även att drabba drygt 6 000 andra med rätt till assistans inom LSS.

Försäkringskassan har i en skrivelse till regeringen sagt att ”den ändrade tillämpningen kommer direkt att slå igenom i nya beslut” och att domen kommer att få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda.”. Dessutom förutspår Försäkringskassan i sin skrivelse till regeringen att kostnaderna för kommunerna i och med domen kommer att öka.

Anledningen är att minskad assistans kan leda till att fler kommer att ansöka om plats på en bostad med särskild service, som kommunen är skyldig att tillhandahålla, eller ökade insatser enligt socialtjänstlagen som exempelvis hemtjänst.

2014 minskade Simrishamns kommun det beviljade stödet för en boende i kommunen som har sin pappa som personlig assistent men då, i april 2014 ansökte om utökad assistans. Den hjälpbehövande överklagade minskningen som rörde assistans till och från fritidsaktiviteter. Hon var sedan innan beviljad assistans för utförande av fritidsaktivitet  samt vid avresa och ankomst till denna, men Simrishamns kommun ville inte bevilja henne denna rätt under själva färden till och från aktiviteten.

Både förvaltningsrätten och kammarrätten fastslog att personen i fråga visst skulle beviljas assistans under resorna, både med hänsyn till den medicinska utredningen och det faktum att det inte fanns något beslut om färdtjänst.

Socialnämnden i Simrishamns kommun var inte nöjda utan valde att överklaga till sista instans, Högsta förvaltningsdomstolen.

– Vår ingång i detta var en liten del där det handlade om transport i det individuella fallet. Därför har vi velat pröva det i Högsta förvaltningsdomstolen, säger Pia Ingvarsson (S), ordförande i socialnämnden och den som skrev under beslutet om överklagan.

I sista instans fick Simrishamns kommun rätt och Högsta förvaltningsdomstolen upphäver genom sin prövning och domen i juni 2017 kammarrättens och förvaltningsrättens tidigare beslut. Domen blir dessutom prejudicerande och nu, efter Försäkringskassans tolkning, ändrar den rådande praxis. Det kan komma att drabba fler än 6 000 personer som idag har rätt till assistans.

– Försäkringskassan har övertolkat domen. För oss handlade det om ett enskilt fall och det gällde transport.

I försäkringskassans tolkning gör domen att de även måste ändra synen på så kallad vänte- och beredskapstid, säger Pia Ingvarsson (s).

– Det känns så fel, det har inte med vad vårt fall har handlat om.

Du säger att det rörde sig om ett enskilt fall, men prövas något i Högsta förvaltningsdomstolen blir det prejudicerande, det måste ni varit medvetna om?

– Vi behövde ha en överprövning av detta, nu känns det som att vi blir uthängda för det, säger Pia Ivarsson (S), ordförande i socialnämnden.

Publicerad 10 November 2017 06:00