Nyanländ man utsattes för homofobiska trakasserier

Trots kännedom om de kränkande händelserna gjorde de ansvariga ingenting

MALMÖ. En homosexuell man upplevde att han utsattes för homofobiska kränkningar och trakasserier i samband med en utbildning för nyanlända. Nu anmäls Malmö stad av Malmö mot Diskriminering och RFSL Malmö till diskrimineringsombudsmannen.  

– Malmö stad har brustit i den utrednings- och åtgärdsskyldighet som kommunen har enligt diskrimineringslagen. I det här ärendet har kommunen inte följt de rutiner som finns och vi menar att det oavsett vilken utbildning det är så måste kommunen agera när homofobiska kränkningar sker, säger Johanna Ingemarsson, jurist på Malmö mot Diskriminering i ett pressmeddelande.

Trots att kommunen, som ansvarade för utbildningen, upprepade gånger fått kännedom om trakasserierna mot mannen så vidtogs inga åtgärder för att han skulle kunna fortsätta på utbildningen utan att känna sig hotad.   

RFSL Malmö som tillsammans med antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering lämnat in en anmälan anser att händelsen är en del av ett mönster.

– Många nyanlända hbtqpersoner upplever kränkningar, trakasserier och hot på grund av deras sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck. Det pågår under hela migrations- och etableringsprocessen: på Migrationsverkets boenden, samhällsorienterings kurser, SFI och på arbetsmarknaden. Att nyanlända hbtq-personer utsätts för denna behandling är oacceptabel, säger Monica Collins, ordförande för RFSL Malmö, och Cihan Arikan, samordnare för RFSL Newcomers Malmö, som inriktar sig på asylsökande hbtq-personers situation.

Publicerad 13 October 2017 10:30

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen