Vill neka ovaccinerade barn förskoleplats

KÖPENHAMN. Barn som är frivilligt ovaccinerade kan framöver komma att nekas förskoleplats i Köpenhamn. Detta i enlighet med ett förslag initierat av Köpenhamns integrationsborgmästare och lokala föräldraföreningar.

– Vi är positiva till förslaget. Vi hade hellre sett en nationell lagstiftning, men det är ett bra initiativ, säger Julie Kyndesgaard, ordförande för Köpenhamns föräldraorganisation till DR.

Föräldrar i Köpenhamn är generellt sett sämre på att vaccinera sina barn än riket i stort. Endast 82 procent av barnen i huvudstaden har fullföljt det nationella vaccinationsprogrammet. Detta jämfört med 85 procent i Danmark totalt och 98 procent i Sverige.

För att få gruppimmunitet krävs en vaccinationsgrad på 95 procent.

– De flesta som inte vaccinerar sina barn gör det av ren glömska, så det är bra att ligga på föräldrarna för att uppnå gruppimmunitet, säger Julie Kyndesgaard till DR.

Förslaget om att neka frivilligt ovaccinerade barn förskoleplats har lagts fram för att öka andelen som är vaccinerade och på så sätt skydda de som inte kan vaccinera sig av olika anledningar.

Förslaget har dock inte mottagits positivt av alla.

– Vi inom vården tycker att det är att ge för mycket makt till föräldraorganisationerna, sedan är det de oskyldiga som drabbas, säger Michael Dupont, vice ordförande i Läkarföreningen.

 

 

Publicerad 16 September 2017 23:35

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen