Trådbussar kan bli ett minne blott. Eldrivna fordon kan bli framtiden i Landskrona.

Trådbussar kan bli ett minne blott. Eldrivna fordon kan bli framtiden i Landskrona.

Klart:

Bussarna i Landskrona blir helt eldrivna

Av
Ida Asplund Ådahl

LANDSKRONA. Kollektivtrafiken i Landskrona blir helelektrifierad. Det enades kommunstyrelsen om på torsdagagen.

- Det var ett enhälligt beslut, säger kommunstyrelsens ordförande, Torkild Strandberg (L).

Kollektivtrafiken står inför ett byte av gasbussar hösten 2018. Samtidigt vinner omställningen till fossilfri kollektivtrafik och eldrivna bussar framgång, står att läsa i ärendebeskrivningen. Därför blir det så att man i övergången passar på att byta ut dagens stadstrafikbussar till eldrivna fordon.

- Vi är ju i början av ett gigantiskt teknikskifte när det gäller fordon, både bilar och kollektivtrafik. En helelektrifiering av kollektivtrafiken är otroligt klimatsmart på ett framtidsorienterat sätt. Lokalt utsläpp från kollektivtrafik elimineras, livskvalitet lokalt blir bättre och för framtiden är det positivt i ett större sammanhang, säger Torkild Strandberg.

Helelektrifieringen av kollektivtrafiken kommer gälla stadstrafikens bussar och kostnaden väntas att delfinansieras av ett stadsmiljöbidrag som staden har beviljats. Bidraget är om 27 miljoner kronor och är öronmärkt till användning av infrastrukturanpassning. Hälften av kostnaderna för en eldriven kollektivtrafik finansieras av bidraget, hälften står staden själv för enligt ärendebeskrivningen.

- Stadsmiljöbidraget ska kunna bidra att finansiera till vissa infrastrukturella strukturer, såsom hållplatser och laddningsstationer, säger Torkild Strandberg.

Ambitionen är att Landskrona ska ha en eldriven kollektivtrafik kring årsskiftet 2018-2019.

- Det är min gissning, säger Torkild Strandberg.

I ett senare skede skulle det kunna bli aktuellt även för Ven. Men det beror på hur avtalen ser ut med Skånetrafiken, och när det tidsmässigt skulle bli aktuellt, enligt kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad 08 September 2017 09:00