Sommarvärmen gör narkotikan mer synlig

KRISTIANSTAD. Sommarmånaderna gör att narkotikan också flödar och syns mer öppet. För att motverka detta jobbar bland annat Fältgruppen i Kristianstad för att vara mer synliga bland ungdomarna.
– Tyvärr finns narkotikan alltid lättillgänglig men under sommaren blir de som använder narkotikan mer synliga och det gör att vi jobbar aktivt med att vara ännu mer ute på stan i stort sett varje dag under månaderna här framöver. Vår uppfattning är att ungdomar har en mer liberal syn på narkotika idagsläget jämfört med tidigare, säger Mattias Krohn, Fältgruppens uppsökande narkotikateam Kristianstad.
De märker särskilt att synen på cannabis är mer liberal i dag än för några år sedan. Vad det beror på vet man dock inte. Däremot märker man av en tydlig minskning av spice.
Under studenthelgen är mycket folk i rörelse och det konsumeras en hel del alkohol, vilket gör att risktagandet ökar, vilket i sin tur kan föranleda att konsumtion av narkotiska preparat kan öka.
– Generellt är nog inte ungdomar medvetna om de risker som ett narkotikabruk kan innebära och majoriteten av våra ungdomar brukar inte narkotika. Men under sommaren är folk lediga och vistas mer ute och vi träffar många ungdomar som vi samtalar med rörande narkotika, berättar Mattias Krohn.
Socialstyrelsens senaste kartläggning visar också att den narkotikarelaterade dödligheten ökar. Enligt kartläggningen har över 900 personer i landet mist sitt liv det senaste året till följd av narkotika- och läkemedelsrelaterade förgiftningar och runt hälften av dessa fall beror på överdoser. En mindre men ökande del av fallen orsakas av psykoaktiva substanser, så kallade nätdroger som säljs på nätet innan de hunnit narkotikaklassats.
– Ja, det är ett bekymmer att nya och outforskade preparat kommer ut på marknaden. Framförallt på grund av att människor inte vet vad de petar i sig. Det är svårt för sjukvården också att hantera då de inte vet hur de ska behandla personen som inte vet vad de stoppat i sig.
Hur jobbar ni för att motverka narkotikaflödet?
– Vi på CFFA, Centrum för förebyggande arbete, arbetar uppsökande och förebyggande. Vi arbetar dels i skolan och ute på ungdomarnas olika arenor och med föräldrautbildningar. Vid behov stöttar vi skolor i form av till exempel boosterutbildningar för lärare och annan personal. Vi har ett nära samarbete med Maria Skåne Nordost och polis.

Publicerad 18 June 2017 05:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen