Två brott blev ett – nu har HD sagt sitt

Högsta domstolen fastslår tingsrättens dom

KRISTIANSTAD. En påverkad person som grips med narkotika på fickan bör dömas för både innehav och bruk. Det menade Riksåklagaren Anders Perklev när han överklagade en tingsrättsdom om ringa narkotikabrott till Högsta domstolen. Men HD tyckte annorlunda. I dag kom domen som slår fast en ny rättslig praxis.
Målet i Högsta domstolen gällde förhållandet mellan innehav och bruk av viss narkotika. Frågan var om den som har brukat narkotika, som tidigare utgjort en del av den narkotika som han eller hon har påträffats med, ska dömas för såväl innehavet som bruk.
Tingsrättens dom, som nu fastställts i högsta instans, avser en händelse som ägde rum i Kristianstad den 17 juli 2015 då en 23-årig man stoppades av polis med 0,23 gram cannabis i fickan. Vid gripandet var mannen även påverkad av cannabis som hade intagits någon gång mellan den 16-17 juli.
Mannen erkände brotten och åtalades för tre fall av ringa narkotikabrott, dels för innehav och bruk vid samma tillfälle, dels för ytterligare ett ringa narkotikabrott vid ett annat tillfälle, men han dömdes bara för två.
Då det vid det ena tillfället rörde sig om samma narkotika både avseende innehavet och bruket var tingsrättens bedömning att bruket var en del av innehavet. En dom som– även fastställdes av hovrätten.  
"I avsaknad av annan utredning får under dessa förhållanden förutsättas att den cannabis som X (den tilltalade) brukat tidigare varit en del av den narkotika som han bar på sig och att det således rör sig om samma narkotika." skrev hovrätten.
Men riksåklagare Anders Perklev är av annan åsikt och tog fallet ytterligare ett steg i rättskedjan. I sin överklagan till Högsta domstolen skrev han:
”Ett brott som avser olovligt innehav av narkotika är vidare regelmässigt hänförligt till en viss mängd narkotika, något som ett brott som innefattar olovligt brukande normalt inte är. När det gäller olovligt brukande är inte sällan svårt att med säkerhet fastställa vid vilken tidpunkt själva bruket skett. När narkotika påträffats är tidpunkten för innehavet däremot ofta given.".
Högsta domstolen fick dock inte på Perklevs linje utan fastslog tingsrättens dom utan ändringar.  
”NN ska dömas för innehav av den narkotika från vilken den brukade narkotikan härrör. Han ska då inte också dömas för bruket.”.

Publicerad 19 May 2017 11:29

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen