Cityföreningen:

"De flesta handlare är lite nervösa nu"

Michael Fogelqvist uppmanar till att göra det bästa av situationen mitt i byggstöket

HELSINGBORG. Den stora ombyggnationen av Järnvägsgatan och Drottninggatan lär påverka cityhandeln negativt i det korta perspektivet, tror Michael Fogelqvist i Cityföreningen. Å andra sidan kan hela stan få ett lyft av det som sker i det långa loppet, menar han.
Michael Fogelqvist har god koll på hur snacket går bland näringsidkare i centrum. Han är styrelseordförande i Cityföreningen som representerar cityhandeln i samverkansparten Citysamverkan, som också utgörs av kommunen och fastighetsägare.
När det stora arbetet med att omvandla Järnvägsgatan drog i gång nyligen, var de flesta näringsidkarna lite nervösa, berättar han.
- Det vore konstigt annars, säger han. 
En av de som varit kritiska är Daniel Plannthin som driver Elpunkten sedan 23 år tillbaka. Om honom och hans tankar skrev Lokaltidningen under gårdagen på webben, se vår separata artikel.
I artikeln utvecklade han sin oro för vad byggstöket kan leda till.
- Folk kommer att dra sig för att åka in till stan. De kommer att åka till Väla istället, säger han och uttrycker en oro för om hans verksamhet kommer att överleva förändringarna. 

Michael Fogelqivst menar att det är svårt att säga exakt hur ombyggnationen kommer att påverka cityhandeln, men att den på något sätt kommer att påverkas tror han definitivt.
- I det korta perspektivet kommer det säkert att påverka negativt i rena siffror, säger han och refererar till att stök och bök i centrum riskerar att skrämma iväg en del kunder. Åtminstone till en början.
- Men det är lättare att dra slutsatsen när man har varit igång ett tag, inflikar han.
Det finns alltid de som är negativt, och det måste man ha respekt för, menar han.
- Det kan ju vara en del näringsidkare som ligger på gränsen. Förändringar kan leda till sämre lönsamhet vilket påverkar ”businessen”. Men vissa är mer förändringsbenägna än andra, säger Michael Fogelqvist.
För ett år sedan var betydligt fler handlare negativa till förändringarna, uppger han.
-  Jag tycker att kommunen har haft en bra dialog med näringsidkarna, så de flesta har svängt till att vara ganska positiva till detta. Och det handlar mycket om vad vi tillsammans gör det till, som konsumenter, näringsidkarna och även vad staden gör.
I det långa loppet tror han att förändringarna kan komma att gynna handeln.
- Det är positivt om man blir av med genomfartstrafiken så att butikerna ges bättre utrymme, säger han.
Han tycker att det egentligen hade varit bättre att göra den här ombyggnationen av Järnvägsgatan när Landborgsgaraget, som fullmäktige under förra året beslutade sig för att bygga, varit färdigbyggt. Då hade förmodligen inte handeln påverkats i lika hög grad av byggstöket som det nu kan komma att göra.
Har verksamheterna kunnat förbereda sig för vad som nu händer?
- Framförallt har det handlat om information. Staden har haft en dialog med näringsidkarna, hur man ska minimera problemen och alla har fått komma till tals. Sen går det ju inte att gå alla till mötes. Sedan är det också väldigt viktigt att vi fångar upp signaler på vad som behöver förbättras nu efter att arbetet har dragit igång.

null

Publicerad 11 May 2017 05:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen