Byggstök oroar:

"Vet inte om vi kommer att överleva"

Tror kunderna kommer att köra till Väla istället

HELSINGBORG. Affärsinnehavare oroas av att de stökigheter som ombyggnaden av Järnvägsgatan medför kan slå hårt mot cityhandeln.
– Jag vet inte om vi kommer att överleva, säger Daniel Plannthin som driver Elpunkten.

Helsingborgs stad har en tydlig ambition att förbättra för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik på och längs med Järnvägsgatan och Drottninggatan. I förra veckan drog det stora arbetet på Järnvägsgatan igång och planeras pågå i två år.
Två av fyra körfält på gatan är avstängda, vilket leder till köer. Inget som Daniel Plannthin har missat. Han kan bevittna trafiksituationen från kassan i butiken Elpunkten som ligger mitt på Järnvägsgatan. Butiken har han drivit i 23 år. Han frågar sig själv hur länge till han kan hålla på.
– Detta blir två år av ovisshet. Jag vet inte om vi kommer att överleva, säger han.

Verksamheter som den han själv driver är i stort behov av att locka hit helsinborgarna, men även folk utifrån. Han är rädd för att rådande trafikläge skrämmer iväg kunderna.
– Folk kommer att dra sig för att åka in till stan. De kommer att köra till Väla istället, säger han och tror att det kan komma att bli ännu värre när körfilerna närmast hans egen affär kommer att stängas av.
Ett av målen med trafikarbetet från kommunens sida är att få bort en stor del av genomfartstrafiken genom city. Bland annat vill man underlätta för kollektivtrafiken, cyklister och fotgängare.
Daniel Plannthin tycker att det är en bra ambition, men har ett eget förslag på hur man ska gå tillväga.
– Inför en trängselavgift, det skulle tvinga bilister att åka runt stan istället för inne i city, menar han.
Enligt Daniel Plannthin har kommunen inte hört av sig till honom inför de förändringar som nu görs av Järnvägsgatan.
- Jag har över huvud taget inte hört av kommunen, påstår han.

Klas Östholm.

Klas Östholm.

"Försöker ha god kontakt med handlarna"

Klas Östholm är projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen. Han är ärlig med att cityhandeln kommer att gå ned i början. Så brukar det bli när den här typen av förändringar görs.
– Bygger man om påverkas alltid handeln negativt. Det är inget positivt att ha byggröra framför sin butik, säger han. Han tycker att kommunen har gjort så gott man kunnat när det kommer till dialog med handlare.
– Vi försöker ha god kontakt med handlarna. Sen kan man inte göra alla glada. När vi är klara tror vi att det blir jättebra och att vi kan locka hit fler kunder. Så blev det faktiskt med Kullagatan för några år sedan. Efter att vi byggde om där har vi kunnat se att fler kunder kommer till Kullagatan.

Det blir stundtals trångt på Järnvägsgatan när två körfält är avstängda.

Det blir stundtals trångt på Järnvägsgatan när två körfält är avstängda.

"De ska göra allt på en gång"

På trottoaren passerar kommunivånaren Lennart Johansson. Han suckar åt bilköerna som uppstår.   
– Det är åt helvete. Det blir stökigt, de ska göra allt på en gång, säger han.
Men kanske blir det bra om ett par år när trafikarbetet ska vara klart, menar han.
– Man vet ju inte, men vi får hoppas det blir bättre.
Sanjet Batagieva vandrar förbi med musik i lurarna. Hon störs inte av bygget.
– Köer är inget problem för mig. Jag har inte tänkt så mycket på det, jag brukar åka buss. Kanske blir det lite jobbigt när det regnar om man får gå lite längre, menar hon.

Publicerad 11 May 2017 05:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen