Deras väg har inte asfalterats sedan 1969

Av
Lena Karlsson

BJÄRRED. ?Just nu grävs det för fullt i Bjärred. Det är Kraftringen som lägger ner fiberkablar i vägarna som hushållen ska kunna koppla upp sig på allmänt stadsnät.
Efter att arbetet är klart ska sammanlagt 1100 hushåll på orten kunna ansluta sig till fibernätet. Dessutom möjliggör det för 1300 hushåll att ansluta sig i framtiden.
Men grävandet? har skapat en del olägenheter för Bjärredsborna, något som bland annat tagit sig uttryck i insändare här i Lokaltidningen Lomma. En fråga som har väckts är kommunens ansvar för återställandet av asfalten på vägarna.
Torsten och Marianne Söderberg på Nordmannavägen är ett av de hushåll som varit i kontakt med kommunen angående asfalteringen av vägen utanför deras hus.
De har fått ?till svar att det är entreprenörens ansvar att återställa asfalten.
– Men de kommer bara att återställa halva vägen. Vi har bott här sedan 1969. På den tiden har vägen inte asfalterats om en enda gång, säger Torsten Söderberg.
Under årens lopp har  deras del av Nordmannavägen blivit lagad på flera olika ställen. Vid ett tillfälle har till och med ett mindre slukhål uppstått.
– Alnarpströmmen går under oss vilket gör att det kan sjunka på vissa ställen, förklarar Torsten Söderberg.
Vägen har ?även lagats efter ett avloppshaveri. Nu när fiberkablar grävs ner aktualiseras frågan om att asfaltera gatan igen.
– För två, tre år sedan började de fräsa upp hela Leifs väg för att asfaltera. Då trodde vi att även vår väg skulle få ny asfalt. När vi påtalade det för kommunen sa de att pengarna var slut och de kunde inte säga när vår väg skulle få ny asfalt, säger Torsten Söderberg.
Både han och hans fru Marianne tycker att det är på tiden att vägen asfalteras.
– Vi är så trötta på allt grus. På vissa ställen smular asfalten sönder när man försöker rensa bort ogräs som växer upp i sprickorna, säger Marianne Söderberg.
– Ja, och det borde vara billigare att asfaltera hela vägen nu när halva vägens bredd ändå måste återställas efter fibergrävningen, säger Torsten Söderberg.
Paret Söderberg har själva valt bredband av Insatnet.
– De la ner sitt fiber i befintliga rör under huset. Så där behövde det inte grävas alls i gatorna, säger Torsten Söderberg.

null

Publicerad 10 December 2016 06:00