Att få gå gymnasiet i sin hemort är inte längre någon självklarhet för ungdomar i Lund. (Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.)

Att få gå gymnasiet i sin hemort är inte längre någon självklarhet för ungdomar i Lund. (Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.)

Lundaelever tvingas söka sig till andra orter

Av
Ida Eriksson

LUND. Större gymnasiekullar och systemet med frihet att söka gymnasieskola i hela Skåne har ställt till det för en del Lundabor som vill studera på sin hemort. Lund har blivit en så populär utbildningsort att allt högre intagningspoäng konkurrerar ut ungdomar från den egna orten.
– Det talas om att eleverna ska ha valfrihet men som i min dotters fall blir det en ofrivillig valfrihet när hon kanske måste gå i Malmö trots att hon inte önskar det, säger en förälder till Skånska dagbladet.
Politikerna i Lunds utbildningsnämnd menar dock att det inte är systemet med frihet att söka i hela Skåne som är problemet, utan att kommunen har varit för långsam i planeringen av en femte gymnasieskola.
– Det är en bra affär för Lund att så många elever väljer att gå här, men det är sämre för orter som drabbas, som Eslöv och Landskrona. Systemet bygger på valfrihet men konsekvensen blir att alla vill till storstäderna, säger Anders Ebbesson (MP), ordförande i utbildningsnämnden, till tidningen.
Enligt Skånska dagbladet är prognosen att ytterligare 700 gymnasieplatser behövs i Lund.

Publicerad 01 August 2016 13:17