Inrikesminister Anders Ygeman på en av tältsängarna.

Inrikesminister Anders Ygeman på en av tältsängarna.

50 000 kronor för en tältplats

Lokaltidningen avslöjar: Lägret i Revinge rekorddyrt

Av
Anders Bergquist

Anders G Bergquist

REVINGE. Ungefär 200 – 250 flyktingar bodde i tält i Revinge i december månad. Lokaltidningen kan nu avslöja att priset för detta var ungefär 50 000 kronor per person. Sammanlagt har lägret kostat 10,2 miljoner, mer än dubbelt så mycket som de fem miljoner kronor, som Migrationsverket tidigare gått ut med.
Lokaltidningen har granskat hur mycket tältlägret i Revinge kostade under de sammanlagt 47 dagar det fanns. De fem miljoner kronor som Migrationsverket tidigare nämnt i bland annat SVT är vad själva tälten kostade att uppföra. Sedan tillkommer bland annat personalkostnader och mat, som gör det dubbelt så dyrt.
Enligt Migrationsverkets pressinformatör Olaf Zobel bodde sammanlagt 200-250 personer där under lägrets kortvariga historia. Enligt de siffror Migrationsverket redovisat kostade lägret omkring 10,2 miljoner kronor totalt, vilket innebär att summan för varje boende varit i snitt 50 000 kronor.
Per dag kostade tältlägret 216 000 kronor.
För närvarande håller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på att riva lägret, som byggdes på uppdrag av Migrationsverket. Planerna var ursprungligen att lägret skulle växa, men istället stängdes det. Orsaken är att regeringen stängde gränserna och krävde pass av alla färjepassagerare. Från tiotusentals flyktingar per vecka har det under den senaste sjudagarsperioden kommit 786 flyktingar till Sverige.
Rebecka Bichis är sektionschef på Migrationsverket och hon håller med om att det inte var bra för flyktingarna att bo här, och att platserna var mycket dyra.
 Vi befann oss i en krissituation i slutet av november och hade helt enkelt inget val. Vi var tvungna att snabbt få fram platser, inte minst för att lätta på trycket på Malmömässan, säger Rebecka Bichis.
Bara ett par veckor efter att lägret började användas stoppade flyktingströmmen nästan helt till Sverige. Hade ni låtit bygga lägret om ni hade vetat om att regeringen skulle fatta de besluten?
 Med facit i hand hade vi säkert inte gjort det, men när vi beslöt att bygga lägret fanns inget som tydde på att flyktingströmmarna skulle minska nämnvärt. Vi var tvungna att ordna fram platser på alla sätt och det här var ett av dem, säger Rebecka Bichis.
Här är de kostnader Migrationsverket redovisat till Lokaltidningen:
Uppförande och rivning av lägret, inklusive markarbeten och bygglov: 5 000 000
Lönekostnader: 2 012 000
Väktare: Cirka 2 100 000
Mat: Omkring 1 000 000
Hyrbilar: Cirka 50 000 kronor
Summa: Omkring 10 162 000 kronor
 
 
 
 

Publicerad 30 January 2016 12:16