Utvidgat strandskydd till 300 meter

Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Vellinge, Trelleborg, Skurup, Ystad och Simrishamn berörs

Av
Pressmeddelande/redaktionen LW

SKÅNE. Länsstyrelsen Skåne har fattat beslut om utvidgat strandskydd i åtta kustkommuner. Det gäller Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Vellinge, Trelleborg, Skurup, Ystad och Simrishamn.
En ny lagstiftning för strandskydd trädde i kraft 2009 och innebär att det krävs en översyn och nya beslut om utvidgat strandskydd i samtliga kommuner.
- Nu utvidgas strandskyddet i havet till 300 meter från att tidigare ha varit 100 meter. På land vid havet utvidgas strandskyddet till 300 meter i de strandområden som inte har förlorat i betydelse för strandskyddets syften, säger Karin EmanuelssonNaturvårdsenheten, Länsstyrelsen Skåne.
Stränderna har stor betydelse för både människor, djur och växter. Att vistas ute i natursköna miljöer har stor betydelse för både hälsa och välbefinnande.
- De flesta människor, oavsett ålder, kön och ursprung trivs i närheten av vatten och i vattenmiljöer. För djur och växter ger strandzonen, övergången mellan land och vatten, utrymme för en mängd olika miljöer där strandnära växt- och djurarter lever.
Besluten innebär att strandskyddet utvidgas från 100 till 300 meter på flera sträckor i enlighet med de förslag som tidigare presenterats.
Besluten finns utställda på Länsstyrelsens webbplats, i respektive kommun, samt på Länsstyrelsens i Malmö och i Kristianstad till och med den 22 januari 2015.
Beslut och kartor finns här: www.lansstyrelsen.se/utvidgatstrandskydd

STRANDSKYDDET

Strandskyddet syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur och växter, både på land och i vatten. Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter från strandlinjen, ut i vatten och in på land. Länsstyrelserna har möjlighet att utvidga strandskyddet upp till 300 meter, något som redan idag finns vid över 150 stränder i Skåne.

Publicerad 22 December 2014 13:35