Jourarbete för ambulanspersonal försvinner

Vårdförbundet: Glädjande nyheter

Av
Pressmeddelande/redaktionen LW

ÖSTERGÖTLAND. Från och med februari 2016 försvinner jourarbete för personal som arbetar i ambulansen i Östergötland.
– Vi hoppas att andra följer efter det här goda exemplet. Dygnsjour är inte förenligt med patientsäkerheten, säger Janne Kautto, ordförande i Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor.
– Det är jättepositivt och något som vi slagits för länge, säger Mikael Törnström, sjuksköterska vid Falck ambulans i Linköping och förtroendevald för Vårdförbundet, till tidningen Vårdfokus.
För honom och hans arbetskamrater runt om i Östergötland innebär detta fem till sju timmars mindre arbetstid i veckan. Det betyder mer än den löneminskning som sker då jourtillägget försvinner.
– Den totala vinsten med lägre arbetstid är större, säger Mikael Törnström.
I dag är ambulansen en rullande akutmottagning med specialistsjuksköterska. Avancerad vård och behandling påbörjas i hemmet, på olycksplatsen eller i ambulansen av specialistsjuksköterska och sjuksköterska eller ambulanssjukvårdare.
Patienten kan köras direkt till rätt avdelning utan att passera akuten. När det gäller exempelvis stroke handlar det om att rädda liv när rätt vård sätts in direkt.
– Glädjande nyheter. Vi måste få bort den typen av scheman med aktiv tjänstgöring ett helt dygn. I dag kan ambulanssjuksköterskan påbörja avancerad vård i ambulansen och köra patienten direkt till rätt avdelning utan att passera akuten. Dygnspass drabbar personalen, patienten och andra som är ute på vägarna, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Publicerad 22 December 2014 11:05