Här finns det jobb

Orterna i Sydsverige där arbetslösheten minskar

STATISTIK. I oktober månad var 155 183 svenskar registrerade som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 6 694 personer jämfört med samma månad förra året.

Av
Av Cecilia Jensberg

Men det finns ljuspunkter. Lokaltidningen har granskat arbetslöshetsstatistiken för Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Kalmar län och hittat tretton orter där arbetslösheten faktiskt har minskat jämfört med för ett år sedan. De tretton orterna är: Simrishamn, Svedala, Helsingborg, Vellinge, Ystad, Lund, Falkenberg, Habo, Kävlinge, Skurup, Malmö, Höganäs och Ängelholm.
Den största minskningen har skett i Simrishamn. Där var 316 personer arbetslösa i oktober i år. För ett år sedan var 353 personer arbetslösa. En minskning med 37 personer, eller 10,5 procent.
- Det finns ett mål på riksnivå som säger att inom 90 dagar ska 40 procent av de arbetssökande ha fått ett arbete och det målet klarar vi, säger John Nilsson, verksamhetsansvarig vid Arbetsförmedlingen i Simrishamn.
- I oktober var den siffran 47 procent och hittills i november är den 36 procent. I Simrishamn finns dock orosmoln. Företaget Plastal, som är underleverantör till Volvo, har lagt flera varsel och de har ännu inte visat sig i statistiken. -Här gäller det för oss att vara tidigt ute med stöd till de som blir arbetssökande, säger John Nilsson. -Vi undersöker just nu hur vi ska kunna hjälpa till när det gäller Plastal. I Svedala var arbetslösheten 10 procent lägre i oktober i år jämfört med oktober förra året och i Vellinge var den 7,7 procent lägre. Karin Baltzar är verksamhetsansvarig för båda arbetsförmedlingarna. Hon framhåller det geografiska läget som en gynnsam faktor.
-Det är nära till Danmark och lätt att pendla; vi har en bra infrastruktur, säger hon.
Dessutom är utbildningsnivån hög, framför allt i Vellinge.
- En annan sak som påverkar är att både Vellinge och Svedala är små förmedlingar och vi kan därför kan lägga mycket tid på att coacha varje arbetssökande.
Några särskilda branscher där folk har fått arbete under det senaste året kan Karin Baltzar inte peka ut.
-Det är väldigt differentierat över hela marknaden och det är lite roligt, att folk har fått jobb i alla branscher.
På riksnivå har varslen från de stora byggbolagen avlöst varandra den senaste tiden, Men för byggjobbare i Svedala och Vellinge ser det ljusare ut.
-Under lång tid har vi inte haft någon arbetslöshet för byggjobbare, säger Karin Baltzar.
Möjligen kan den bilden komma att förändras, men det kommer att dröja innan läget blir lika illa som på riksnivå. Och arbetslösheten totalt sett på de båda orterna tror hon inte kommer att nå riksnivå. -Det är svårt att spekulera, men vi kommer inte att nå upp till finansminister Anders Borgs dystra siffror, säger hon. På tredje plats i arbetslöshetssiffrorna för de sex sydligaste länen i Sverige kommer Helsingborg. Där var 266 personer färre arbetslösa i oktober i år jämfört med samma månad förra året. -Vi har en bred arbetsmarknad med många olika branscher, säger Ulf Svenningsson, en av tre verksamhetsansvariga för Arbetsförmedlingen i Helsingborg. Liksom Karin Baltzar nämner Ulf Svenningsson närheten till Danmark som en faktor som påverkar positivt. Han kan inte peka ut någon särskild bransch som hjälpt till att minska arbetslösheten i Helsingborg. Däremot finns det några yrkesgrupper som efterfrågas särskilt just nu, nämligen kvalificerad industripersonal, säljare, sjuksköterskor och förskollärare.

Publicerad 01 December 2008 09:21

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen