Framtidens väder består av torka och skyfall

FRAMTIDENS VÄDER. Framtidens väder är detsamma som torka och skyfall. Växthuseffekten är för de flesta liktydigt med ett varmare klimat och stigande havsnivåer när polarisarna smälter. Men det mesta tyder också på att nederbörden kommer att förändras och att effekterna av detta kommer att se mycket olika ut i olika delar av världen.  
- Ett av syftena med artikeln är att avgöra var forskningsansträngningarna bör sättas in när det gäller att bedöma nederbördsförändringarnas effekter på växter och ekosystem. Det finns betydligt mindre forskning om detta än om temperaturförändringar och stigande koldioxidhalter. Det gäller både fältstudier och utvecklingen av datamodeller, säger docent Benjamin Smith på Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys vid Lunds universitet i ett pressmeddelande.
Artikeln som Benjamin Smith syftar på har precis publicerats i senaste numret av den veteskapliga tidskriften BioScience. I artikel summerar en internationell forskargrupp, där Benjamin Smith ingår, forskningens nuvarande läge när det gäller den framtida nederbörden och dess konsekvenser för växtligheten. I
artikeln konstaterar forskarna att framtidens väder kommer att innehålla både torka och skyfall.
- På rent teoretiska grunder inser vi att varmare luft tar upp mer vatten och att det tar längre tid innan den blir mättad med fukt. Följden bör bli längre uppehåll mellan regnen. Men när det regnar blir nederbörden desto intensivare och rikligare, konstaterar Benjamin Smith.

Glesare mellan regndagar

Av en översikt över nederbörden 1900 - 2003 framgår att förändringar redan har inträffat. Den totala årliga nederbörden i Sibirien och Skandinavien har ökat. Det framgår också att det är glesare mellan regnvädersdagarna i området söder om Sahara och i delar av Indien och Sydostasien. - Långvarig torka kommer inte att ha så stora effekter i ökenartade områden. Men där kan det det i stället komma mycket nederbörd på kort tid och det kan påverka ekologin. Vissa arter kommer att anpassa sig till detta, andra kommer inte att klara det och dessutom kan nya arter etablera sig under de intensiva perioder då öknen grönskar, säger Benjamin Smith och fortsätter:
- I områden där det i dag regnar regelbundet kan långvariga torkperioder förändra ekologin. I södra Sverige kan man t ex förvänta sig att skogen kommer att utsättas för stress. Somrarna blir torrare än nu, trots att den totala nederbörden kan bli lika stor eller ännu större än i dag.

Satsa på torktåligt

Därför kan det också vara klokt för skogsägare att vid nyplantering satsa på torktåliga trädslag som tall eller ek i stället för gran, menar Benjamin Smith. - I våtmarksområdena längre norrut kommer klimatförändringarna knappast att medföra torka. Men under intensiva regn kan marken där bli syrefattigare och det kommer att påverka växtligheten. Det kommer att bildas mer metan och mindre koldioxid. Metan är för övrigt en aggressivare växthusgas än koldioxid, avslutar han.

Publicerad 15 October 2008 03:00