Ungas ekonomi blir allt sämre

"Betalningsanmärkningar försenar möjligheterna att leva ett självständigt liv"

Av
Av Ann Lagerwall

SÄMRE EKONOMI. Ungas ekonomiska situation försämras och främsta anledningen är att de har svårare att få jobb. Idag har var femte ungdom låg ekonomisk standard, jämfört med var tionde i början av 2000-talet. Andelen unga som beviljas sjukpenning ökar och unga är kraftigt överrepresenterade bland dem som har socialbidrag. Det visar Ungdomsstyrelsens rapport Ung idag 2008 som nu presenterats.  
- De flesta unga i Sverige har det bra och lever under goda villkor. Men det finns oroande tendenser, framför allt när det gäller ungas ekonomi. Särskilt illavarslande är det att försämringarna sker i en tid då Sverige tycks vara på väg in i en lågkonjunktur. Konjunkturförsämringar slår ofta särskilt hårt mot unga, säger Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen, i ett pressmeddelande.
 
Drygt 1,4 miljoner av Sveriges invånare är ungdomar i åldrarna 13-25 år. Bland de unga har 21 procent låg ekonomisk standard, att jämföra med 12 procent i hela befolkningen. Särskilt utsatta är ensamstående unga med barn, av dem har 63 procent låg ekonomisk standard och deras situation har försämrats mycket kraftigt under 2000-talet.
 

Även positiva tecken

- Ungdomspolitikens mål är att unga ska ha inflytande och välfärd. När det gäller ungas inflytande finns det positiva tecken som exempelvis att fler elever upplever att de har möjlighet till inflytande i skolan. Men när det gäller välfärden och specifikt de ekonomiska förutsättningarna så ser det mörkare ut, menar Per Nilsson.  
För befolkningen i stort minskar också andelen med sjukpenning men för unga är det tvärtom. Av dem som får ekonomiskt bistånd, socialbidrag, är 40 procent mellan 18 och 29 år. Rapporten visar också att andelen ansökningar om betalningsförelägganden för unga från Kronofogden ökar, liksom andelen ansökningar om vräkningar. Likaså ökar antalet unga med skulder. Den genomsnittliga skulden för de unga mellan 18 och 25 år som finns i Kronofogdens register är 19 500 kronor. Skulderna verkar vara en följd av konsumtion snarare än av investeringar.
- Att tidigt hamna i Kronofogdens register och vara skuldsatt påverkar unga väldigt negativt. Många av de unga som berörs har inte ens hunnit komma ut på arbetsmarknaden. Betalningsanmärkningar påverkar ungas livsvillkor långt upp i åldrarna och försenar möjligheterna att leva ett självständigt liv, avslutar Per Nilsson.
Ung idag 2008 är en årlig uppföljning av den nationella ungdomspolitiken där 16 myndigheter rapporterar in indikatorer som beskriver ungas levnadsvillkor.

En statlig myndighet

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. Styrelsen har också i uppdrag att fördela statsbidrag till integrations-, jämställdhets-, folkrörelse- och minoritetsprojekt. Ungdomspolitik handlar om ungdomars livssituation inom områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid och inflytande.

Publicerad 01 September 2008 03:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen